Altijd leven met zorg om uw heen?

Verwacht u in de nabije toekomst voor 24 uurs zorg nodig te hebben voor uzelf of voor uw naaste. Het kan natuurlijk nooit geen kwaad om wat inzicht op te doen in de verschillende  mogelijkheden van wonen met zorg.

Woonzorgappartementen

Er zijn verschillende woonzorg corporaties die woonzorgappartementen aanbieden. Dan kan er zelfstandig gewoond worden in een van deze appartementen. Er kan dan voor worden gekozen om zorg aan te vragen bij het zorgteam van deze woonzorg corporatie. Zij bieden hun eigen professionele zorg verpleegkundigen aan. Vaak worden daarbij als eerst de wensen van centraal gesteld.

Het zorgleefplan

Zoals eerder benoemd worden vaak de wensen van de cliënt centraal gesteld. Deze wensen worden opgesteld in het zogenaamde zorgleefplan. Dit zorgleefplan wordt vaak ook opgesteld met naaste familie van de cliënt, omdat zij vaak erg betrokken zijn in de zorg van de cliënt. Deze zorg kan verschillen van verzorging tot zeer intensieve verpleging. Dit wordt samen met het aantal zorguren vastgesteld in het zorgleefplan.

Zorg voor 24 uur

Het is mogelijk om voor 24 uur zorg te hebben, vooral wanneer dit voor de veiligheid van de cliënt aanwezig is zal dat vaak als belangrijk aandachtspunt worden gezien door de zorgorganisaties. Dit biedt dan ook niet alleen voor de cliënt rust, maar ook voor de familie van de cliënt. Mocht er op welke reden dan ook wat gebeuren dan is een verpleegkundige altijd snel in het appartement van de cliënt aanwezig.

Gebruik maken van mantelzorg

De zorgappartementen worden altijd als een behoorlijke luxe gezien. Het kan echter nooit kwaad om de zorg wat te verminderen met behulp van mantelzorg. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk als familielid al wat kleinere klusjes op te pakken. Dit kan wellicht ook wat verschil maken in de kosten.

Vergoeding van de verzekering

Bij het gehele totaalpakket komt natuurlijk ook een kostenplaatje kijken. Kijk dus goed na wat er vergoed wordt van de verzekering en wat niet. De ene cliënt heeft namelijk een wat uitgebreidere verzekering dan de andere.