Problemen met scootmobiel en hulp met een advocaat

Goede juridische hulp is onmisbaar
We leven in een tijdperk waarin je steeds vaker te maken krijgt met de behoefte aan juridische hulp. Op het moment dat jouw mobiliteit afneemt ben je in veel gevallen aangewezen op een scootmobiel. Je hoort geregeld dat je bij problemen met een scootmobiel hulp met een advocaat nodig hebt. We hebben voor jou gekeken naar een aantal casussen waarin dit van toepassing is.

Een onwillige WMO
De Wet Maatschappelijke Ondersteuning is voor jou de plek waar jij je toe moet wenden wanneer je mobiliteitsproblemen krijgt. Men heeft de verplichting namens de overheid om met jou mee te kijken naar een oplossing voor jouw probleem. De praktijk wijst echter heel anders uit. Steeds vaker verwijst de WMO jou naar een leverancier om zelf een scootmobiel aan te schaffen. Men vindt het dan niet strikt noodzakelijk dat jij een scootmobiel krijgt, of jouw keuze is niet de meest goedkoop adequate oplossing voor jouw mobiliteitsprobleem. In dit geval moet je uiteraard eerst bezwaar aantekenen tegen de afwijzing. Daarna kan je het beste in beroep gaan tegen een negatieve beslissing op jouw aanvraag. Een advocaat die gespecialiseerd is in WMO aangelegenheden is de aangewezen persoon om jou hierin bij te staan. Mocht jij niet de financiële middelen hebben om een advocaat in te schakelen, dan kan je deze Pro Deo krijgen. De overheid draait in dat geval op voor de kosten.

Een onwelwillende huisbaas
Een geschil wat eveneens vaak voorkomt is het opladen van de scootmobiel. Woon je in een complex waar meerdere mensen een dergelijk voertuig hebben, dan heb je ook juridische hulp nodig. De huisbaas zal namelijk in de hal moeten voorzien in meerdere oplaadpunten voor de scootmobiel. Wanneer de huisbaas dit verzuimt kan jij in de problemen komen doordat jij je scootmobiel niet kan opladen. Je kan een huisbaas in dat geval wijzen op zijn plicht om genoeg laadpunten aan te leggen in een bezwaarschrift. Werkt dit niet, dan moet je komen tot een oplossing van problemen met een scootmobiel door middel van hulp met een advocaat. Deze zal via juridische weg de verhuurder erop wijzen dat een wooncomplex voor alle bewoners goed toegankelijk moet zijn. Eveneens zal de advocaat de verhuurder wijzen op de jurisprudentie waarin duidelijk staat opgenomen dat er richtlijnen zijn voor het aantal richtlijnen voor scootmobiels.

Een geschil met de leverancier van de scootmobiel
Een punt waarop het vaak fout gaat is de levering van de scootmobiel. De WMO heeft deze zaak doorgaans uitbesteed aan een hulpmiddelenleverancier. De praktijk wijst uit dat deze levering niet zonder slag of stoot zal verlopen. Veel leveranciers hanteren hun eigen voorwaarden om een scootmobiel te leveren. Daarnaast wordt er vaak traag gereageerd bij reparaties. Daardoor kan het zomaar gebeuren dat jij in geval van een mankement of storing opeens langs de weg komt te staan terwijl de leverancier het af laat weten. Een advocaat kan in dit geval contact opnemen met WMO of de leverancier om voor jou je gelijk te halen.